This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

「Gamehelpquoridor」の版間の差分

提供: Board Game Arena
ナビゲーションに移動 検索に移動
(文章修正と原文の削除、中国語ヘルプへのリンク削除)
 
(2人の利用者による、間の2版が非表示)
1行目: 1行目:
W grze może brać udział dwóch lub czterech graczy. Plansza złożona jest z 81 kwadratów, po których poruszają się pionki reprezentujące graczy. Na początku rozgrywki pionki należy ustawić po środku przeciwległych krawędzi planszy. Celem gry jest zostaniem pierwszym graczem, który dotrze do startowego rzędu przeciwnika. Można to uczynić poruszając się o jedno pole w 4 kierunkach lub stawiając ogrodzenia uniemożliwiające przejście. W rozgrywce dwuosobowej każdy posiada 10 drewnianych płytek, a w rozgrywce czteroosobowej po 5. Gracze wykonują ruch jeden po drugim w kolejności według ruchów zegara (pierwszy gracz jest losowany). Nie wolno całkowicie zablokować przeciwnika - zawsze musi istnieć przynajmniej jedno przejście. Istnieje także zasada mówiąca o możliwości przeskoczenia pionka przeciwnika w sytuacji, gdy stoją na przeciwko siebie w sąsiadujących polach.
+
■コリドールとは
 +
 
 +
コリドールは2人用(あるいは4人用)のゲームです。自分の駒を、9x9のボード上の一番向こう側の列まで移動させることが目標になります。
 +
 
 +
 
 +
■ターンに出来る行動
 +
 
 +
あなたは自分のターンに次のどちらかの行動をとることが出来ます。
 +
 
 +
 ・自分の駒を前・後ろ・横に一マス移動させる
 +
 
 +
 ・壁をボード上のどこかに配置する
 +
 
 +
 
 +
■移動時の注意
 +
 
 +
駒を移動させる時に、移動先に相手プレイヤーの駒がある場合、相手の駒を飛び越えて移動することが出来ます。
 +
 
 +
相手プレイヤーの後ろに壁かさらに別の駒がある場合は、飛び越えることは出来ずに、隣接した相手の横に移動します。
 +
そっちにも壁か駒があると移動できません。
 +
 
 +
 
 +
■使える壁の数
 +
 
 +
各プレイヤーは2人プレイの場合10個、4人プレイでは5個の壁を持っています。相手がゴールにたどり着けなくなるように壁を置くことは出来ません。
 +
 
 +
壁を使い切ってしまうともう壁を置くことは出来ません。壁の残り枚数はプレイヤー名の下に表示されています。
 +
 
 +
壁を上手に使って相手を遅らせて、自分のコリドールを勝利に導きましょう。
 +
 
 +
 
 +
■投了
 +
 
 +
自分の名前の横の四角をクリックすることで、投了(Concede...)することが出来ます。
 +
 
 +
負けを認めるためにはゲームの50%以上を完了している必要があります。
 +
 
 +
 
 +
■バリアントルール
 +
 
 +
このゲームにはバリアントルールとして"Off the Center Aisle"があります。
 +
 
 +
プレイヤーがこのバリアントルールを了承した場合、初手のプレイヤーは横に移動し、次のプレイヤーは初手のプレイヤーと逆の方向に移動します。
 +
 
 +
お互いが停止することに同意するまでこの動きを続けます。

2014年9月14日 (日) 14:00時点における最新版

■コリドールとは

コリドールは2人用(あるいは4人用)のゲームです。自分の駒を、9x9のボード上の一番向こう側の列まで移動させることが目標になります。


■ターンに出来る行動

あなたは自分のターンに次のどちらかの行動をとることが出来ます。

 ・自分の駒を前・後ろ・横に一マス移動させる

 ・壁をボード上のどこかに配置する


■移動時の注意

駒を移動させる時に、移動先に相手プレイヤーの駒がある場合、相手の駒を飛び越えて移動することが出来ます。

相手プレイヤーの後ろに壁かさらに別の駒がある場合は、飛び越えることは出来ずに、隣接した相手の横に移動します。 そっちにも壁か駒があると移動できません。


■使える壁の数

各プレイヤーは2人プレイの場合10個、4人プレイでは5個の壁を持っています。相手がゴールにたどり着けなくなるように壁を置くことは出来ません。

壁を使い切ってしまうともう壁を置くことは出来ません。壁の残り枚数はプレイヤー名の下に表示されています。

壁を上手に使って相手を遅らせて、自分のコリドールを勝利に導きましょう。


■投了

自分の名前の横の四角をクリックすることで、投了(Concede...)することが出来ます。

負けを認めるためにはゲームの50%以上を完了している必要があります。


■バリアントルール

このゲームにはバリアントルールとして"Off the Center Aisle"があります。

プレイヤーがこのバリアントルールを了承した場合、初手のプレイヤーは横に移動し、次のプレイヤーは初手のプレイヤーと逆の方向に移動します。

お互いが停止することに同意するまでこの動きを続けます。